Všechny níže uvedené dotační programy jsme schopni zajistit včetně případného financování

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

KOTLÍKOVÁ DOTACE PRO KARLOVARSKÝ KRAJ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE A BYDLENÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PPROSTŘEDÍ

Cíle programu

Zdroje financování
Programu

Kdy je možné o dotaci žádat

V závislosti na typu dotovaného objektu se Program člení na: