+420 777 943 435

Sanace a zateplení soklové části Májová 8 v Chebu

Objednatel
Místo plnění
Doba plnění
Celková cena
Provedení zateplení soklové části ve dvorním traktu bytového domu Májová 8 v Chebu a kompletní sanace přední a zadní strany soklové části

(výkop až na základovou spáru, injektáž, svislá izolace, nopová fólie, zhutnění a uvedení komunikace do původního stavu)

V průběhu stavby jsme také zajišťovali čištění a nové napojení kanalizace poškozených ležatých svodů a to po předchozím zjištění kamerovou zkouškou.