+420 777 943 435

Zateplení panelového domu Svatopluka Čecha 430, 432 v Kynšperku nad Ohří

Objednatel
Místo plnění
Doba plnění
Celková cena
Zateplení panelového domu kontaktním zateplovacím systémem weber therm klasik včetně provedení sanace svislých stěn soklové části.

Finální omítka weber.pas silikon