Nově zajišťujeme kompletní servis mytí a čištění fasád, střech a zámkové dlažby.

Potřebujete zajistit mytí střech, zámkové dlažby, zateplených i nezateplených fasád, repasi zateplených fasád a impregnaci zateplených fasád na rodinných, bytových a panelových domech, obchodních prostorách, průmyslových prostorách, památkovém objektu či budově ve Vašem regionu?

Stačí napsat či zavolat naši firmu a my vše zařídíme.

Plísně, řasy, mechy a houby, tedy biotické faktory, nám na fasádách zateplených i nezateplených domů v poslední době dělají starosti.

Mnohdy je dlouho ani nepozorujeme, protože je považujeme za stopy špíny v místech často stékající vody.

Kde se tak najednou vzaly? Pomáhá jim znečištěné ovzduší? Jsou dalším signálem nenápadně se měnícího globálního klimatu a nebo jen vizitkou odfláknuté práce?

Ode všeho nejspíš trochu.

Faktem je, že při jejich vzniku mají vliv zcela stejné podmínky, jako u výskytu vnitřních plísní. Na zatepleném domě může plíseň signalizovat i závažné nedostatky při provádění prací v kombinaci s použitím nevhodných komponentů systému.
Realizace
Mezi hlavní příčiny napadení povrhů fasád biodeteriogeny patří především:
Vlhkost v každé formě ať už je způsobena deštěm, kondenzací nebo přítomností vodních ploch v nejbližším okolí.
Přítomnost vegetace jako jsou stromy nebo keře v těsném sousedství staveb popř. i umístění staveb v blízkosti polí, luk a lesů.
Již existující výskyt řas a plísní v nejbližším okolí (např. na sousedních stavbách).
Zašpinění povrchu fasád emisními činiteli jako jsou např. prach a popílek.
Nevhodná montáž kovových a jiných prvků (parapetní a jiné oplechování, kotvy, výduchy apod.).
Použití málo kvalitních povrchových úprav s nízkou odolností vůči biodeteriogenům (nevhodné fasádní barvy a omítkoviny).

Jak to funguje

V případě, že je fasáda silně znečištěna pevnými nečistotami (např. prachem) je nutno nejdříve tyto nečistoty odstranit mokrou cestou. Po tomto mokrém procesu se fasáda nechá oschnout min. 24 – 48 hod. (dle teploty a vlhkosti vzduchu).

Na suchý povrch fasády (fasáda musí být proschlá min. 24 – 48 hod.) se nanese přípravek určený k likvidaci bakterií, řas, plísní, mechů, lišejníků a hub SANATOP LIKVID nebo SANATOP Cl2. Připraví se koncentrace (ředění) dle návodu na etiketě a v doporučeném množství na 1 m2 se aplikuje na fasádu. Způsob aplikace je uveden u každého přípravku. Pozor u fasád vyprahlých od slunce anebo větru! Takovou fasádu je nutno „předvlhčit“ vodou s přídavkem přípravku SANATOP LIKVID v ředění vodou 1:19 nebo u SANATOP Cl2 v ředění 1:6. Po provedeném „předvlhčení“ se po cca 10 – 15 min. aplikuje SANATOP LIKVID nebo SANATOP Cl2 v ředění dle návodu.

Přípravek se nechá působit následovně: SANATOP LIKVID – min. 24 hod. až 7 dní. SANATOP Cl2 – max. 20 – 30 min., jinak dojde k nežádoucímu vybělení fasády.

Při silném znečištění biodeteriogeny se použije přípravek SANATOP LIKVID a po době působení přípravku (min. 24 hod.) se následně nečistoty mechanicky odstraní kartáčem namočeným v naředěném přípravku a přípravek se nechá působit nejméně dalších 24 hod.

Po provedené sanaci přípravkem se fasáda důkladně omyje vodou nejlépe vysokotlakým čističem. To platí zejména pro přípravek SANATOP Cl2, který může způsobit při dlouhodobém působení vybělení fasády.  Upozornění: Plísně, řasy a mechy se před aplikací přípravku nikdy neodstraňují za sucha (okartáčováním apod.), aby nedošlo k rozšíření spor do okolí!

Upozornění: Po sanaci fasády od řas, plísní a dalších biodeteriogenů se doporučuje provést preventivní nátěr, aby se zamezilo opětovnému nárůstu biodeteriogenů na povrchu fasád.

Zateplení štítové stěny panelového domu v Chebu
Objednatel
Místo plnění
Doba plnění
Rekonstrukce skladové haly a příjezdové komunikace v areálu firmy ROLINE CHEB
Objednatel
Místo plnění
Doba plnění
Tepelná čerpadla BRILON
Objednatel
Místo plnění
Doba plnění
Zateplení bytového domu Nová čtvrť 458 v Plesné
Objednatel
Místo plnění
Doba plnění
Výstavba RD Aš
Objednatel
Místo plnění
Doba plnění
Zateplení a rekonstrukce garáže Komorní dvůr
Objednatel
Místo plnění
Doba plnění
Zateplení RD Aš, Květnová 11
Objednatel
Místo plnění
Doba plnění
Rekonstrukce lodžií na panelovém domě Americká 26/28 v Chebu
Objednatel
Místo plnění
Doba plnění
Zateplení RD Milhostov č.p. 8
Objednatel
Místo plnění
Doba plnění
Zateplení fasády RD Hazlov č.p. 286
Objednatel
Místo plnění
Doba plnění
Demolice a výstavba penzionu KIVIK v Chebu
Objednatel
Místo plnění
Doba plnění
Rekonstrukce bývalé tělocvičny na multifunkční centrum v Hazlově
Objednatel
Místo plnění
Doba plnění
Výměna oken a dveří fotbalového stadionu Tělovýchovná jednota Jiskra Plesná,z.s.
Objednatel
Místo plnění
Doba plnění
Zateplení panelového domu Svatopluka Čecha 430, 432 v Kynšperku nad Ohří
Objednatel
Místo plnění
Doba plnění
Sanace a zateplení soklové části Májová 8 v Chebu
Objednatel
Místo plnění
Doba plnění
Rekonstrukce fasády hotelu Vildštejn Skalná
Objednatel
Místo plnění
Doba plnění
Zemní práce a sanace
Objednatel
Místo plnění
Doba plnění
Zateplení RD Dobřany Šeříkova 580
Objednatel
Místo plnění Dobřany u Plzně
Doba plnění 4 týdny
Zateplení OC Hranice
Objednatel
Místo plnění
Doba plnění
Načíst další reference
Dotace
Posouzení možnosti zajištění financování.
Kontrola a posouzení plateb za energie v posledních třech letech.
Posouzení stávajících úvěrů a jejich případné refinancování v rámci nového úvěru.
Návrh nejefektivnějšího financování s případným využitím dotací.
Zpracování podkladů pro získání dotace.
Zajištění úvěrové smlouvy a případných právních služeb.