HOME

Měníme sny ve skutečnost

STURMBAU je stavební firma,
která přispívá k rozvoji měst,
kde občané chtějí žít.

SLUŽBY
Zemní práce

Zemní práce

Provádíme kompletní zemní výkopové práce pro základy, septiky a tepelná čerpadla. Budujeme příjezdové cesty, vodovodní a plynové přípojky. Pomůžeme vám s výkopy bazénů a rybníků nebo jinými terénními úpravami. Pro výkopy využíváme těžkou strojní techniku i ruční práce. Vše v závislosti na konkrétních potřebách klienta.

 • Kompletní příprava území
 • Kompletní terenní úprava
 • Výkopy rýh a jam
 • Hutnění a zásyp
 • Hloubkové výkopy
 • Rekultivace území a ekologická likvidace
Zemní práce

Inženýrské sítě

Zajišťujeme kompletní inženýrské činnosti podle rozsahu investičního záměru nebo jen určité části procesu. Pomůžeme vám s realizací:

 • Vodovodních řádů
 • Kompletní kanalizace
 • Plynovodů
 • Elektropřípojek
 • Přeložek inženýrských sítí
 • Odvodňovacích systémů
 • Horkovodů
Inženyrske site
Výstavba a oprava komunikací

Výstavba a oprava pozemních komunikací

Realizujeme výstavbu a rekonstrukci silnic, cest a chodníků. Specializujeme se především na:

 • Komunikace z kamene a zámkové dlažby
 • Asfaltové cesty
 • Štěrkové cesty
 • Propustky a svodidla
Výstavba a oprava komunikací

Novostavby a rekonstrukce

Plánujete novostavbu či kompletní rekonstrukci Vaší nemovitosti, nebo chcete provést jen malé stavební úpravy? Ať už se rozhodujete jakkoliv, pomůžeme Vám zrealizovat Vaše představy. Při provádění prací klademe veliký důraz na kvalitní a dobře odvedenou práci.

Novostavby arekonstrukce
Oprava povrchů veřejných ploch ve Zlonicích

Zateplení,
revitalizace

Zajišťujeme kompletní služby v oblasti zateplení, rekonstrukcí a renovací fasád rodinných a bytových domů. Pomůžeme vám i se získáním financování včetně všech administrativních výkonů které se pojí se získáním dotace.

 • Doporučíme vám systém zateplení, který bude vyhovovat možnostem vaší stavby a pomůže minimalizovat tepelné ztráty.
 • V případě revitalizací zajistíme kompletní stavební úpravy, které povedou k vyšší energetické úspornosti budovy a zvýší komfort bydlení.
Oprava povrchů veřejných ploch ve Zlonicích

Demolice

Provádíme celkovou demolici budov včetně uložení stavební suti a odvozu na skládku vlastní autodopravou.

 • Zajistíme všechna potřebná úřední povolení, včetně „Vydání rozhodnutí o odstranění stavby“.
 • Všechen stavební odpad likvidujeme na skládkách a recyklačních místech v souladu s platnými zákony a předpisy.
 • Veškeré demolice provádíme s ohledem na životní prostředí.
Demolice
REFERENCE

Reference

Oprava povrchů veřejných ploch ve Zlonicích

Přestavba bývalé tělocvičny na společenský dům

Výstavba penzionu Berlín

Rekonstrukce hydroizolace ZŠ Ostrov

O NÁS

Hodnoty na kterých si zakládáme

Férovost

Důveryhodnost

Profesionalita

Kvalita odvedené práce

Ve Sturmbau s.r.o. čerpáme z dlouholetých zkušeností ve stavebnictví a zajišťujeme kompletní služby v oblasti zemních prací, přípravy inženýrských sítí, pozemních komunikací, novostaveb či rekonstrukcí včetně zajištění dotačních titulů.

STURMBAU s.r.o. je nově vzniklou stavební společností zajišťující kompletní služby v oblasti zateplení, rekonstrukce a renovace rodinných a bytových domů včetně možnosti zajištění dotací z programu Zelená úsporám, ale také ostatních dotačních titulů.

Mark Ronson|

CEO
KONTAKT

Kontakt
  KONTAKT

  Kontaktujte nás

  STURMBAU s.r.o.

  stavební společnost

  • +420 777 943 435
  • stavby@sturmbau.cz
  • Pražská 1699/32A, 350 02 Cheb 2